Кредити

Овърдрафт

Кредитът ви е наличен винаги, когато се нуждаете от него!

Описание

 • Гъвкаво усвояване без представяне на разходо-оправдателни документи
 • Погасяване в срок от 12 месеца с опция за подновяване
 • Лихвата се начислява на месечна база
 • Банката приема като обезпечение недвижимо имущество в Турция

Кредити с Погасителни Вноски

Не отлагайте належащите разходи или инвестиции!

Кандидатствайте за кредит с погасителни вноски за да посрещнете лесно ликвидните нужди на вашия бизнес и спечелете от благоприятните лихвени условия и гъвкави погасителни.

Описание

 • Кредитът се погасява с месечни вноски и възможен гратисен период за главницата.
 • Погасителният план е съобразен с вашия бизнес
 • Банката приема като обезпечение недвижимо имущество в Турция

Финансиране чрез Турски и Европейски Фондове

Кандидатствайте за финансиране по международни програми като Тюрк Ексимбанк или текущи програми на европейските фондове

Описание

 • Подкрепа за износители от Турция с гъвкави схеми на финансиране според конкретните нужди
 • Атрактивни лихвени нива

Банкови Гаранции

Нека Зираат Банк Бъде Вашата Гаранция!

Зираат Банк е винаги до Вас с надеждната си и обширна клонова мрежа в Турция и по целият свят и да улесни Вашите операции.

Описание

В зависимост от целта на Банковата Гаранция, ние можем да Ви предложим:

 • Банкови Гаранции за плащане,
 • Банкови Гаранции за учатие в търг,
 • Банкови гаранции за добро изпълнение ,
 • Банкови гаранции за авансово плащане,
 • Банкови гаранции за митнически цели,
 • Други според специфичните нужди на конкретния клиент

Референции

Нека Зираат Банк Бъде Вашата Референция!

Зираат Банк е винаги до Вас с надеждната си и обширна клонова мрежа в Турция и по целият свят и да улесни Вашите операции. Референциите се изготвят от Банката в зависимост от нуждите на клиента.

Акредитиви

Зираат Банк е до вас при плащания срещу представени документи !

Свържете се с нашите Клонове за допълнителна информация

Тарифа и условия