Сметки и Депозити

РАЗПЛАЩАТЕЛНИ СМЕТКИ

В офисите на Те-Дже Зираат Банкасъ – клон София може да откриете разплащателни сметки в левове (BGN), евро (EUR),турски лири (TRY), щ атски долари (USD), швейцарски франкове (CHF) и британски паунди (GBP).

СРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

В офисите на Те-Дже Зираат Банкасъ – клон София може да откриете  депозити в лева (BGN), евро (EUR) и щатски долари (USD). Срочността на депозитите е 1 месец, 3 месеца, 6 месеца и 12 месеца.

Приетите от Банката суми по депозит на Клиента, независимо от техния брой и валута, са гарантирани чрез Фонда за гарантиране на влоговете в банките до размер 196.000,00 лева, съгласно Закона за гарантиране на влоговете в банките. 

Нашият екип от професионалисти ще Ви съдейства и отговори на всички Ваши въпроси.