A- A+

Сигурност

Нашите клиенти следва да знаят че, информацията предоставена от Зираат Банк България на този уебсайт, е внимателно изготвена и се преразглежда и актуализира редовно. Освен това, информацията, която е частично базирана на публично достъпни източници на трети страни се счита за надеждна.
Независимо от това, данните могат да се променят между периодите на преглед и по този начин нашата банка не гарантира точността и пълнотата на съдържанието, мненията и информацията, предоставени в сайта и както и точността и пълнотата на информацията на трети страни.
Зираат Банк България не поема отговорност за съдържанието, мненията и информацията, получена от нашия уебсайт. Поради тази причина, е препоръчително нашите клиенти да потвърдят точността на съдържанието, мненията и информацията, получена от нашия сайт както и да предприемат действия в тази насока.