A- A+

Зираат Банк - Турция

Повече от банка

Както в миналото, така и днес Зираат Банк продължава да играе водеща роля във формирането на банковия сектор в Турция. С нашите банкомати, с визуалните ни операционни центрове, интернет банкирането, центровете ни за помощ на клиенти, телефонното и мобилното ни банкиране, както и с разнообразните ни канали на комуникация винаги сме близо до Нашите Клиенти.
Ние сме турската банка, която към настоящия момент притежава най-голямата международна мрежа за обслужване на клиенти в различни държави и която цели да се развива допълнително по света.

Широка гама от продукти и добре развита мрежа за обслужване

Обслужваме клиентите си с широка гама от продукти в областта на платежните услуги, кредитите, депозитите и инвестициите. Предлагаме конкурентни продукти и услуги с най-изгодните срокове и цени. Подпомагаме нашите клиенти с периодични промоции и кампании, предлагащи привилегировани условия.
Богатото разнообразие от продукти и услуги, синергичната структура, която създаваме с нашите клонове, познанията и опита, не признаващи конкуренция, човешките ни ресурси и мощната ни финансова структура осигуряват непрекъснатата енергия и мотивация, от които се нуждае банката ни в процеса на своето развитие.